Vårcamping

Kr 360,- pluss strøm betales når vogna er i bruk (i perioden 26.4-16.6). Strømmåler deles ut ved ankomst og strøm betales når vogna tas med etter endt vårcamping. Pris pr kwh settes når vi ser strømprisene og strømmen etterfaktureres.

Vogna skal benyttes minimum 10 døgn. Vårcampingen varer fra 26.4-16.6. Dersom vogna ikke har vært i bruk 10 døgn, må det betales døgnpris for de døgnene som mangler. For dagsopphold i vogna betales kr 150,-. OBS! Vi tar forbehold om at oppstart kan bli senere om snøen forsvinner sent. Mulighet for avtale om oppbevaring av vogn på annen plass til din plass er klar for bruk.

De som ønsker å bruke vogna St. Hans-helga kan stå frem til kl. 12.00 den 23. juni. De som ønsker dette, må gi beskjed til resepsjonen innen 1. juni. Det er pålagt å bruke vogna denne helga om vogna skal stå lenger enn 16.06. De som har vogna stående lenger enn 16.06, men ikke bruker den etter dette må betale for helgen 21.-23. juni. Døgnpris fra 21. juni er kr 435,- pluss strøm.

Vi gjør oppmerksom på at man må melde seg i informasjonen for registrering ved ankomst pga. at vi har plikt til å ha oversikt over hvem som befinner seg på campingplassen. Betaling skjer ved avreise.

På grunn av brannsikkerheten må draget stå ut mot vei slik at vognen skal kunne fjernes ved en eventuell brann. Det er gjestens eget ansvar å overholde dette. Husk 3 meter avstand og godkjente strømledninger.

Elbiler skal lades på ladestasjon bak toalettanlegg nr. 2. Dersom det lades fra vanlig strømstolpe vil dette bli bøtelagt.

Vi minner om at ledningene ikke skal ligge på bakken på grunn av gressklipping (ref. strømreglement). Vi tar ikke ansvar dersom ledninger blir ødelagt.

Vi oppfordrer alle til å benytte transparente duker under fortelt slik at gresset ikke blir ødelagt.

NB! Porten er stengt mellom kl. 23.00-06.00. Porten åpnes kun i nødsfall i dette tidsrommet. Kjøretøyer som skal ut av plassen må dra i god tid før kl. 23.00.

Etter godtatt plass er oppsigelsesfristen 1 mars.