Kontakt oss

Kontaktinformasjon:

Telefon: 61 18 15 29
E-post: [email protected]

Org.nr: 997097785

Postadresse:

Sveastranda Camping
Stokkevegen 147
2836  BIRI

Besøksadresse:


Stokkevegen 147
2825 GJØVIK

Om oss

På begynnelsen av 1960-tallet kom de første camping gjestene til Sveastranda Camping. De første årene dreide det seg om biler og telt som ikke hadde reist særlig langt. Synnøve og Petter Berger Sæther var ansvarlige for driften helt fra begynnelsen og frem til 1998. Da overtok sønnen, Ole Petter Sveen, driften sammen med sin kone.

Utviklingen når det gjelder vogner, bobiler og telt har vært enorm.

Hovedtyngden av gjestene har i mange år vært fra Trøndelag og Møretraktene. Det er det også i dag, men trenden er at det er en økning i bobiltrafikken og at det er mange som har campingvognene sine stående fast hele sommeren. På Sveastranda Camping har vi vært så heldige og ha mange gjengangere. Det er veldig vanlig at unge barnefamilier som selv har tilbrakt sine sommerferier på Sveastranda, nå kommer igjen med sin egen familie.

Sommeren 2011 var den femtiende sommeren familien Arnetvedt fra Bergen tilbrakte på Sveastranda Camping. Ingen dårlig rekord!

Historikk

Oss i dag