top of page

HØSTCAMPING 2023

Kr 350,- pluss strøm betales når vogna er i bruk (i perioden 11.08-31.10).

Strømmåler deles ut ved ankomst og strøm betales når vogna tas med etter endt vårcamping. Pris pr kwh settes når vi ser strømprisene og strømmen etterfaktureres.

 

Vogna skal benyttes minimum 8 døgn. Høstcampingen varer fra 11.08-31.10. Dersom vogna ikke har vært i bruk 8 døgn, må det betales døgnpris for de døgnene som mangler. For dagsopphold i vogna betales kr 150,-.

 

Vi gjør oppmerksom på at man må melde seg i informasjonen for registrering ved ankomst pga at vi har plikt til å ha oversikt over hvem som befinner seg på campingplassen. Betaling skjer ved avreise.

 

På grunn av brannsikkerheten må draget stå ut mot vei slik at vognen skal kunne fjernes ved en eventuell brann. Det er gjestens eget ansvar å overholde dette. Husk 3 meter avstand og godkjente strømledninger.

 

Elbiler skal lades på ladestasjon bak toalettanlegg nr. 2. Dersom det lades fra vanlig strømstolpe vil dette bli bøtelagt.

 

Vi minner om at ledningene ikke skal ligge på bakken på grunn av gressklipping (ref. strømreglement). Vi tar ikke ansvar dersom ledninger blir ødelagt.

 

Vi oppfordrer alle til å benytte transparente duker under fortelt slik at gresset ikke blir ødelagt.

 

NB! Porten er stengt mellom kl. 23.00-06.00. Porten åpnes kun i nødsfall i dette tidsrommet. Kjøretøyer som skal ut av plassen må dra i god tid før kl. 23.00.

KONTAKT OSS

ÅPNINGSTIDER

RESEPSJON

Hver dag: 0900-2100 (helårsåpent)

Juni og august: 0900-2200

Juli: 0800-2200

KOLONIAL

Hver dag: 0900-2100 (Mai, september)

Juni, juli, august: 0900-2200

bottom of page