HØSTCAMPING

Høstcamping begynner søndag 9. august. Kr 355- inkl. strøm betales når vogna er i bruk i perioden frem til 31. august. Fra 31. august til 31. oktober betales kr 330,- pr. døgn. For dagsopphold i vogna betales kr 150,-. Vogna skal benyttes minimum 8 døgn. Dersom vogna ikke har vært i bruk 8 døgn, må det betales døgnpris for de døgnene som mangler. Høstcamping er kun på anviste plasser (store deler av B og C-felt). På felt A, D og E er det kun plassbestilling.

 

Vi gjør oppmerksom på at man må melde seg i informasjonen for registrering ved ankomst p.g.a. at vi har plikt til og ha oversikt over hvem som befinner seg på campingplassen. Betaling skjer ved avreise. Vi gjør oppmerksom på at plattinger bør fjernes ved avreise. Dersom det blir liggende igjen plattinger påtar vi oss ikke ansvar for disse.

 

På grunn av brannsikkerheten må draget stå ut mot vei eller lett tilgjengelig slik at vognen skal kunne fjernes ved en eventuell brann.  Det er gjestens eget ansvar å overholde dette. Husk 3 meter avstand og godkjente strømledninger.

 

Vi minner om at strømkontaktene skal tas ut når man forlater vogna og at ledningene ikke skal ligge på bakken på grunn av gressklipping (ref. strømreglement).  Vi tar ikke ansvar dersom ledninger blir ødelagt.

 

NB! Porten er stengt mellom kl 23.00-06.00. Porten åpnes kun i nødsfall i dette tidsrommet. Kjøretøyer som skal ut av plassen må dra i god tid før kl 23.00.

KONTAKT OSS

ÅPNINGSTIDER

RESEPSJON

Hver dag: 0900-2100 (helårsåpent)

Juni, juli, august: 0900-2200

KOLONIAL

Hver dag: 0900-2100 (Mai, september)

Juni, juli, august: 0900-2200